Personvernerklæring

Roma Kalddrikk AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler dem. Denne personvernerklæringen gjelder for: https://www.kalddrikk.no/
Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  • Kontaktinformasjon: navn, adresse, telefonnummer, epostadresse
  • Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra nettsiden eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene du bruker.
  • Cookies: se vår informasjon om cookies her: https://www.vektlegene.no/cookies

Personopplysningene samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter.

Hvordan vi bruker personopplysningene

 

Levering av tjeneste/avtaleinngåelse

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt en konsultasjon eller et kurs fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Administrasjon av kundeforhold

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Markedsføring og kommunikasjon

Vi bruker dine personopplysninger til å sende deg relevant informasjon om våre tjenester og produkter, samt tilbud og nyheter som kan være av interesse for deg. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er basert på ditt samtykke eller vår berettigede interesse i å markedsføre våre tjenester og produkter.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. For dette formålet bruker vi dine personopplysninger til å analysere bruksmønstre, kundetilfredshet og effekten av våre tiltak. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er basert på vår berettigede interesse i å optimalisere våre tjenester og produkter.

Hvem vi deler personopplysningene med

Vi deler dine personopplysninger kun med andre når det er nødvendig for å oppfylle våre avtaler med deg eller når det er lovpålagt. Vi deler dine personopplysninger med følgende kategorier av mottakere:

  • Leverandører av IT-tjenester som lagrer eller behandler personopplysninger på våre vegne
  • Leverandører av betalingstjenester som håndterer betalingstransaksjoner
  • Leverandører av kommunikasjonstjenester som sender ut e-post eller SMS på våre vegne
  • Samarbeidspartnere som tilbyr relaterte tjenester eller produkter som kan være av interesse for deg
  • Offentlige myndigheter når det er lovpålagt

Vi sørger for at alle mottakere av dine personopplysninger har inngått databehandleravtaler med oss eller kan dokumentere at de oppfyller kravene i personvernlovgivningen.

Hvor lenge vi lagrer personopplysningene

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som beskrevet i denne personvernerklæringen eller så lenge det er lovpålagt. Når vi ikke lenger har behov for å lagre dine personopplysninger, vil vi slette dem på en sikker måte eller anonymisere dem slik at de ikke kan identifisere deg.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvordan vi behandler dem. Du har også rett til å be om korrigering eller sletting av personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller ikke nødvendige.
Du har rett til å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger eller motsette deg behandlingen når det er basert på vår berettigede interesse. Du har også rett til å be om dataportabilitet, det vil si å få overført dine personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger når behandlingen er basert på samtykke. Dette gjelder for eksempel når du har gitt samtykke til å motta markedsføring fra oss. Du kan trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss eller ved å følge instruksjonene i den elektroniske kommunikasjonen du mottar fra oss.
Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at vi ikke behandler dine personopplysninger i henhold til personvernlovgivningen.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss på følgende måte:

Roma Kalddrikk AS , Vestvollveien 30A, 2019 Skedsmokorset
E-post: info@kalddrikk.no Telefon: 63 87 30 01

Vi kan be om at du bekrefter din identitet eller gir ytterligere informasjon før vi kan behandle din henvendelse.
Endringer i personvernerklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å reflektere endringer i vår behandling av personopplysninger eller endringer i personvernlovgivningen. Vi vil informere deg om vesentlige endringer via e-post eller på vår nettside.